ПрАТ
«Миронівська птахофабрика»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА”
 2. Код за ЄДРПОУ: 30830662
 3. Місцезнаходження: 19031 Україна, Черкаська обл., Канiвський р-н, село Степанцi, вулиця Слобода, будинок 25
 4. Міжміський код, телефон та факс: (04736) 3-85-23 , 3-85-23
 5. Електронна поштова адреса: 30830662@afr.com.ua, i.g.shevchuk@mhp.com.ua
 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.mpf.org.ua
 7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

ІІ. Текст Повідомлення

17 липня 2017 року Рішенням Акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА” (Рішення Акціонера №10 від 17.07.2017р.) у зв’язку із господарською необхідністю, було прийнято рішення про припинення (ліквідацію):

 1. Повне найменування філії (представництва): ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ “М’ЯСОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД” ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА”;

Місцезнаходження філії (представництва): 08800, Київська обл., Миронівський район, місто Миронівка, ВУЛИЦЯ ФРУНЗЕ, будинок 16;

Функції які виконувала філія: 10.13 Виробництво м’ясних продуктів.

 1. Повне найменування філії (представництва): ФІЛІЯ “ВИРОЩУВАННЯ ПЕРЕМОГА” ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА”;

Місцезнаходження філії (представництва): 19620, Черкаська обл., Черкаський район, село Будище, ВУЛИЦЯ САДОВА, будинок 1;

Функції які виконувала філія: 01.47 Розведення свійської птиці.

 1. Повне найменування філії (представництва): ФІЛІЯ “ВИРОЩУВАННЯ” ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА”;

Місцезнаходження філії (представництва): 19031, Черкаська обл., Канівський район, село Степанці, ВУЛИЦЯ ПОЛЬОВА, будинок 4;

Функції які виконувала філія: 01.47 Розведення свійської птиці.

 1. Повне найменування філії (представництва): ФІЛІЯ “ПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС” ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА”;

Місцезнаходження філії (представництва): 19031, Черкаська обл., Канівський район, село Степанці, ВУЛИЦЯ ПОЛЬОВА, будинок 1;

Функції які виконувала філія: 10.12 Виробництво м’яса свійської птиці.

.III. Підпис

 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
 2. Директор Форостяна Ольга Миколаївна 18.07.2017